Pattaya Smile Dental ClinicPattaya Smile Dental Clinic
Forgot password?

รากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

รากฟันเทียม  เป็นการทำรากฟันใหม่ทดแทนรากฟันชุดเดิมที่ได้สูญเสียไป ด้วยการผ่าตัดนำเอารากฟันเทียมฝังลงในตำแหน่งของกระดูกขากรรไรภายใต้เหงือกของบริเวณซี่ที่สูญเสียฟันไป และเมื่อรากเทียมที่ฝังเอาไว้มีการเกาะยึดได้ดี และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทันตแพทย์จะทำการนำฟันใหม่มาใส่ให้ติดยึดกับรากเทียมที่ได้ทำการฝังเอาไว้ ถือเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการบดเคี้ยวอาหาร ความสวยงาม และการดูแลง่ายเหมือนฟันธรรมชาติอีกด้วย

ประเภทของรากฟันเทียม

 1. การทำรากฟันเทียม แบบซี่เดียว ซึ่งเป็นการทำรากเทียมที่ใช้ทดแทนฟันที่หายไปในแต่ละซี่
 2. การทำรากเทียม แบบหลายตัว เป็นการทำรากฟันเทียมอย่างน้อย 2 ตัว เพื่อยึดติดกับสะพานฟัน ซึ่งจะทำในกรณีที่สูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน
 3. การทำรากฟันเทียมทั้งปาก เป็นการทำรากเทียมเพื่อทดแทนฟันที่ไม่เหลืออยู่เลยในช่องปาก

ประโยชน์ของรากฟันเทียม

 1. ช่วยทดแทนรากฟันที่สูญเสียไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ทำให้การใช้งานฟันได้ดีกว่าการทำเฉพาะสะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้อย่างเดียว
 3. คนไข้ไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟัน เพราะไม่จำเป็นต้องกรอฟัน
 4. การทำรากฟันเทียม ช่วยให้คนไข้เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการบดเคี้ยวอาหารเป็นไปอย่างปกติและใช้งานได้คล้ายคลึงฟันธรรมชาติ
 5. ช่วยให้พูดคุยได้อย่างปกติ ไม่เกะกะหลุดง่ายเหมือนการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ธรรมดา และยังช่วยให้ออกเสียงได้ชัดเหมือนเดิมด้วย
 6. เพิ่มความมั่นใจในการยิ้มและการใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เพราะเมื่อใส่รากฟันเทียมแล้ว คนภายนอกจะสังเกตได้ยากกว่าใส่ฟันปลอมอย่างเดียว
 7. ไม่หลุดง่ายไม่มีเหงือกปลอมให้รู้สึกเกะกะไม่สบายปาก ใช้งานช่องปากได้อย่างเป็นปกติและมีความเป็นธรรมชาติสูง ไม่รู้สึกระคายเคืองเหมือนฟันปลอมด้วย
 8. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยอยู่ได้ถึง 10-20 ปี แต่ต้องขึ้นอยู่กับของรากฟันเทียมและการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของคนไข้ด้วย

 

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

 1. รากเทียม ตัวรากเทียมนั้นจะทำมาจากโลหะไทเทเทียม ที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายรากฟัน โดยเมื่อทันตแพทย์ยึดลงไปรากฟันเทียมจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อเกิดอาการอักเสบและไม่มีผลข้างเคียงอื่นๆ ด้วย
 2. ส่วนของเดือยรองรับครอบฟัน เมื่อทันตแพทย์ทำการฝังรากเทียมลงบนกระดูกขากรรไกรแล้วจะต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน เพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้เป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งด้วยว่าอยู่ตำแหน่งไหน เมื่อรากเทียมฝังตัวดีแล้วจึงจะทำการเดือยสำหรับรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม ซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้รองรับครอบฟัน
 3. ครอบฟัน เป็นการนำวัสดุทางการแพทย์ อาทิ เซรามิคมาขึ้นเป็นฟันในรูปร่างและเลือกเฉดสีตามลักษณะฟันของแต่ละบุคคล เป็นส่วนที่จะอยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งสามารถทำให้มีลักษณะเข้ากับฟันที่อยู่ซี่ข้างเคียงได้

 

การเตรียมตัวก่อนทำรากฟันเทียม

การเข้ารับการทำรากฟันเทียม คนไข้จำเป็นต้องมีสุขภาพเหงือกที่แข็งแรง มีกระดูกรองรับฟันมากพอที่จะรองรับรากฟันเทียม รวมทั้งสุขภาพช่องปากในด้านอื่นๆ ด้วย หากพบว่าเป็นโรคเหงือก หรือมีปัญหาสุขภาพช่องปากด้านอื่นๆ จำเป็นต้องได้รับการรักษาให้หายเสียก่อน และนอกจากนี้คนไข้ยังต้องเข้าใจถึงพื้นฐานของการฝังรากฟันเทียม เพราะเมื่อฝังลงไปแล้วจำเป็นต้องรอมากกว่า 4 เดือน เพื่อให้รากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกร ซึ่งระหว่างนี้ต้องดูแลรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี ทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด และต้องมีเวลาไปพบทันตแพทย์ตามระยะเวลาที่กำหนด สิ่งนี้จะทำให้รากฟันเทียมที่ฝังไว้มีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วรากเทียมจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10-20 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพช่องปากของแต่ละบุคคลด้วย

 

การฝังรากเทียม เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้สูญเสียฟันกลับมามีฟันและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ช่วยให้การใช้งานสะพานฟันและฟันปลอมแบบถอดได้มีความแน่นและแข็งแรงมากขึ้น จะเรียกว่าเป็นฐานยึดให้กับฟันปลอมแบบต่างๆ ก็ได้ ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียฟันไปก่อนเวลาอันสมควร การฝังรากเทียมเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยให้การการบดเคี้ยวอาหารและการทำความสะอาดช่องปากของคุณเป็นไปอย่างปกติเหมือนเดิม เป็นการซ่อมแซมฟันที่สูญเสียไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่มเติมความมั่นใจในการพูดคุยและการรับประทานอาหารของคุณได้ รวมทั้งยังดูแลทำความสะอาดได้ง่ายเหมือนการใช้ฟันธรรมชาติ

Thanks!

E-mail: contact@dentalpattayabeach.com
Phone: (66) 3872-4145
Facebook: FB FanPage
Line ID : @pattayasmileclinic