Pattaya Smile Dental ClinicPattaya Smile Dental Clinic
Forgot password?

รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน เป็นกระบวนการรักษาฟันที่มีการติดเชื้อของเนื้อเยื่อประสาทฟันภายในโพรงประสาทฟัน จนเกิดหนอง และเกิดการอักเสบอยู่ด้านใน ซึ่งการอักเสบนี้เกิดขึ้นจากการปล่อยฟันผุทิ้งไว้เป็นเวลานานจนกระทั่งฟันผุนั้นลุกล่ามเข้าไปสู่นื้อเยื่อประสาทฟันด้านในโพรงประสาทฟัน การรักษาสามารถทำได้โดยการกำจัดเนื้อเยื่อประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ในกลางฟัน หลังจากกำจัดออกแล้วพื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาดและบูรณะให้ฟันกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

กรณีที่คนไข้ปวดฟันแต่ยังปล่อยไว้ไม่รักษารากฟัน จะทำให้เกิดเป็นฝีที่ปลายรากฟัน และในกระดูกขากรรไกร โดยฝีนั้นสามารถทำลายกระดูกรอบๆ ฟัน จนทำให้มีอาการปวดอย่างมาก แต่ถ้าเราได้รับการรักษารากฟัน ภายหลังจากที่รักษาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไป โดยที่เรายังสามารถใช้ฟันซี่นั้นในการเคี้ยวอาหารได้เหมือนเดิม

ข้อดีของการักษารากฟัน

  1. ช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบในโครงประสาทฟันออกจนหมด
  2. เมื่อรักษารากฟันแล้วฟันซี่นั้นจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีก
  3. ช่วยป้องกันไม่ให้การติดเชื้อลุกลามไปยังฟันซี่อื่นๆ หรือบริเวณใกล้เคียง
  4. ทำให้คนไข้ยังสามารถใช้ฟันแท้บดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ

วิธีการรักษา

  1. การรักษารากฟันแบบธรรมดา

• ทันตแพทย์ตรวจวินิจฉัยฟันอย่างละเอียดด้วยการเอ็กซเรย์ฟิล์มเล็ก เพื่อตรวจดูสภาพของฟัน รูปร่าง และบริเวณการติดเชื้อว่าลุกล่ามไปแค่ไหน จากนั้นจะทำการฉีดยาชาระงับความเจ็บปวดให้กับคนไข้

• เมื่อยาชาออกฤทธิ์ทันตแพทย์จะทำการเปิดโพรงฟันแล้วตัดเนื้อเยื่อที่อักเสบออกไป แล้วทำความสะอาดคลองรากฟัน เมื่อกำจัดเนื้อเยื้อที่อักเสบในโพรงประสาทฟันและเนื้อฟันที่มีอาการผุออกไปจนสะอาดแล้ว จะใส่ยาฆ่าเชื้อเพเอช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่ แล้วทำการปิดโพรงประสาทฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว

• คนไข้สามารถกลับบ้านได้ แต่แพทย์จะนัดดูอาการเพื่อกลับมาทำขั้นตอนนี้ซ้ำๆ จนกว่าหนองจะแห้ง การรักษารากฟันต้องทำมากกว่า 1 ครั้ง จนกว่าทันตแพทย์จะมั่นใจว่าโพรงรากฟันได้ทำความสะอาดแล้วอย่างแท้จริง

• หลังจากไม่มีสิ่งสกปรก ไม่มีเชื้อโรคแล้วทันตแพทย์จะอุดปิดโพรงประสาทฟันถาวร แล้วจะทิ้งระยะเล็กน้อยเพื่อรอดูผลการรักษา หากไม่มีอาการปวดหรือว่าอาการผิดปกติอย่างอื่น ถือว่าการรักษารากฟันเสร็จสมบูรณ์ดีแล้ว

• ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันจะมีความเปราะบางและมีความแข็งแรงที่น้อยลง จึงควรปกป้องด้วยการทำเดือยฟันและครอบฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันและการใช้งานฟันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. การผ่าตัดปลายรากฟัน

หลังการรักษารากฟันแบบธรรมดาแล้ว หากยังพบว่ามีอาการปวด เหงือกบวมหรือมีหนอง แสดงว่าการรักษาในข้างต้นล้มเหลว แพทย์จำเป็นต้องรื้อวัสดุเก่าออก และทำการรักษารากฟันใหม่ ด้วยการศัลยกรรมปลายรากฟันร่วมด้วย เพราะอาการอักเสบได้ลุกล่ามไปมากแล้ว

อาการข้างเคียงของการรักษารากฟัน

โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

• การปวดระหว่างการรักษา ซึ่งเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหลังจากรักษารากฟันครั้งแรก เพราะแม้จะเอาเชื้อโรคออกไปมากแล้ว แต่ก็ยังหลงเหลืออยู่และอาจจะเริ่มอักเสบ แต่จะไม่ค่อยเกิดขึ้นในฟันที่ตายแล้วหรือฟันที่มีตุ่มหนอง

• การปวดหลังการรักษา หลังจากการรักษาเสร็จแล้ว อุดฟันเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเกิดอาการปวดอยู่แสดงว่าคลองรากฟันยังไม่สะอาดพอ ขยายคลองรากฟันไม่หมดหรือฟันแตก ซึ่งอาจต้องมีการรื้อรักษาใหม่ หรืออาจต้องผ่าตัดปลายรากฟันร่วมด้วย แต่หากการรักษายังไม่ประสบความสำเร็จ อาจจะต้องถอดฟัน

ข้อควรรู้ระหว่างรักษารากฟัน และ หลังจากที่รักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  1. ในระหว่างที่ทำการรักษารากฟันอยู่ ให้ระมัดระวังในการใช้งานฟันซี่นั้น เพราะปริมาณเนื้อฟันของฟันที่รักษารากฟันจะหลงเหลือน้อยลงฟันจะมีความเปราะบางมาก ควรงดใช้งานฟันซี่นั้นไปก่อน
  2. ในระหว่างการรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราว ซึ่งจะไม่มีความแข็งแรงถาวรเหมือนวัสดุอุดฟันปกติ หากเกิดปัญหาหรือรู้สึกว่าวัสดุหลุดออกจากฟัน ให้รีบกลับไปพบแพทย์ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันนัด เพราะเชื้อโรคในช่องปากอาจเข้าสู่คลองรากฟันได้ ซึ่งจะทำให้ต้องรับการรักษารากฟันใหม่อีกครั้ง
  3. เมื่อรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะทำการอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันแบบถาวร ซึ่งหากพบว่ามีอาการปวดหรือเสียวฟันเล็กน้อยหลังจากการรักษารากฟันใหม่ๆ สามารถทานยาแก้ปวดได้ โดยอาการเจ็บควรมีอยู่แค่ 2-3 วันแรกเท่านั้น แล้วอาการจะค่อยๆ หายไปเอง แต่หากยังเป็นอยู่และอาการเพิ่มมากขึ้น หรือมีอาการบวมมากกว่าปกติ ให้กลับไปพบทันตแพทย์ทันที
  4. การรักษารากฟันเป็นการรักษาที่ต่อเนื่อง หากคนไข้ไม่มาตามวันนัด เพราะคิดว่าหายแล้ว จึงไม่ไปรับการรักษาต่อ จะเป็นเรื่องเสี่ยงมากๆ เพราะวัสดุอุดฟันแบบชั่วคราวที่อุดไว้ ไม่นานก็จะหลุดออกไป ทำให้คุณอาจจะต้องเสียฟันซี่นั้นไปเลย

การรักษารากฟัน เป็นการช่วยรักษาฟันแท้ของคุณให้ยังอยู่ต่อไปได้และยังใช้งานได้ปกติ ในอดีตการรักษาฟันผุทำได้เพียงการถอนฟันเท่านั้น แต่การรักษารากฟันจะช่วยให้ฟันแท้ของคุณยังอยู่ในช่องปากต่อไป

 

Thanks!

E-mail: contact@dentalpattayabeach.com
Phone: (66) 3872-4145
Facebook: FB FanPage
Line ID : @pattayasmileclinic