Pattaya Smile Dental ClinicPattaya Smile Dental Clinic
Forgot password?

ฟอกสีฟัน/ฟอกฟันขาว

การฟอกสีฟัน/การฟอกฟันขาว

การฟอกสีฟัน หรือการฟอกฟันขาว เป็นงานทางทันตกรรมประเภทหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาฟันเหลืองให้ขาวขึ้นได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการขจัดคราบที่ฟังอยู่ในเนื้อฟัน โดยตัวยาใช้อยู่ 2 ตัวคือ Hydrogen peroxide และ Cabamine peroxide ให้เข้าไปปรับผิวเคลือบของฟันให้ขาวขึ้น

การฟอกฟันขาว สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ การฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น เป็นต้น ซึ่งการฟอกฟันขาวในปัจจุบันมีความปลอดภัยสูง โดยผลของการฟอกฟันขาวจะขาวขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพของฟันของแต่ละบุคคล และการดูแลเอาใจใส่ตัวเองหลังฟอกฟันขาวด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ จากการฟอกสีฟัน/ฟอกฟันขาว

teeth-whitening-ฟอกสีฟัน-2

*หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

ประเภทของการฟอกฟันขาว

การฟอกฟันขาวสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสภาพสีของฟันตั้งตนและความต้องการของคนไข้เองด้วย โดยสามารถเลือกดังนี้

การฟอกฟันขาวด้วยระบบเลเซอร์ เป็นการฟอกฟอกฟันขาวที่นำเอาแสงเลเซอร์มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในน้ำยาฟอกฟันขาวให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพดีสามารถกำหนดทิศทางของแสงได้จึงทำให้ไม่ค่อยระคายเคืองต่อเหงือก โดยจะใช้เวลาทำเพียง 45-60 นาที

การฟอกฟันขาวด้วยระบบแสงเย็น เป็นการฟอกฟันขาวที่ลดอาการเสียวฟันได้เป็นอย่างดี เพราะการทำงานของแสง LED-Cool Light ไม่ทำให้เกิดความร้อนขณะฟอกฟันขาว และแสงที่ปล่อยออกมานั้น ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะโค้งไปตามการเรียงตัวของฟัน ทำให้ฟันข่าวได้อย่างทั่วถึงเท่ากันทุกซี่ โดยมีระยะเวลาการทำราว 45-60 นาที

การฟอกฟันขาวแบบทำด้วยตัวเองที่บ้าน (ภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์) ซึ่งเป็นการฟอกฟันขาวที่บ้าน โดยคนไข้ต้องไปพบทันตแพทย์ที่คลินิก เพื่อพิมพ์ปากทำถาดฟอกฟันขาวเฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้ถาดที่พอดีกับฟันเราแล้วทันตแพทย์จะให้น้ำยาฟอกฟันขาวให้คนไข้กลับไปทำเองที่บ้าน โดยสารฟอกฟันขาวเป็นชนิดที่มีความเข้มข้นต่ำ จึงทำให้มีผลข้างเคียงในเรื่องของการเสียวฟันน้อยกว่าการฟอกฟันขาวในคลินิก แต่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำว่า 2-3 อาทิตย์ ฟันถึงจะดูขาวขึ้น

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหลังการฟอกสีฟัน

การดูแลตัวเองหลังการฟอกฟันขาวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ฟันที่มีลักษณะขาวอยู่ไปได้นานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วง 24-48 ชั่วโมง หลังจากฟอกฟันขาว ควรปฏิบัติตามคำสั่งของทันแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยมีหลังการดังนี้

  1. งดเครื่องดื่ม และอาหารประเภท ชา กาแฟ ไวน์แดง น้ำอัดลม รวมทั้งอาหารที่มีสีจัดมากๆ เพราะสีจากอาหารสามารถมาติดที่ผิวฟันได้
  2. งดเครื่องดื่มที่มีความเย็น และร้อนจัดจะทำให้มีอาการเสียวฟันได้
  3. งดผลไม้รสเปรี้ยว และผลไม้สีเหลือง เนื่องจากการรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวจะทำให้เกิดการเสียวฟันเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลไม้ที่มีเนื้อสีเหลืองจัด สีของผลไม้อาจจะติดที่ฟันได้
  4. งดการสูบบุหรี่ เพราะควันบุหรี่จะเข้าไปเกาะตามผิวฟันของเรา ควรจะงดหรือลดการสูบบุหรี่ลงในช่วง 1 สัปดาห์แรกของการฟอกฟันขาว

ค่าบริการฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

Type of Treatment
Fee (THB)
Cool Light 4,900
Home Whitening 5,500
Laser Whitening (Doctor Smile) 7,900
Zoom Whitening 12,000

โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

Pattaya Dental Clinic - Promotion - Coolight
attaya Dental Clinic - Promotion - Laser Whitening
attaya Dental Clinic - Promotion - Home Teeth Whitening
Pattaya Dental Clinic - Promotion - Laser+HOME
Pattaya Dental Clinic - Promotion - ZOOM
Pattaya Dental Clinic - Promotion - ZOOM + home whitening kit

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง ฟอกสีฟัน

คนไข้ของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 038724145

คลินิกทันตกรรมพัทยาสไมล์

Thanks!

E-mail: contact@dentalpattayabeach.com
Phone: (66) 3872-4145
Facebook: FB FanPage
Line ID : @pattayasmileclinic