Pattaya Smile Dental ClinicPattaya Smile Dental Clinic
Forgot password?

บริการทันตกรรม

dental-implant-รากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

เป็นการทดแทนฟันที่ขาดหายไป ด้วยการทำรากฟันเทียม  โดยวัสดุที่นำมาทำรากฟันเทียม จะเป็นวัสดุที่มีความเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อ และกระดูกของเราได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบัน การทำรากฟันเทียมก็ถือว่าเป็นวิธีการทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไปที่ดีที่สุด

dental-veneer-เคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียมพอร์ซเลน

เคลือบฟันเทียมพอร์ซเลน เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงามที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมาก นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย

dental-crown-ครอบฟัน

การทำครอบฟัน

เป็นการบูรณะฟันที่นิยมอีกอย่างหนึ่ง ครอบฟันเป็นการรักษาเพื่อป้องกันการสูญเสียเนื้อฟัน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากฟันผุ ฟันแตก จนไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีการอุดฟันได้ นอกจากนี้ ครอบฟันยังช่วยเสริมโครงสร้างของฟันโดยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวฟัน และทดแทนรูปร่างของฟันให้สมบูรณ์

porcelain-inlay-onlay-อุดฟันด้วยเซรามิก

การอุดฟัน

การรักษาด้วยการอุดฟัน เป็นการชดเชยเนื้อฟันที่เสียหาย หรือเนื้อฟันถูกทำลายเนื่องจากฟันผุ ฟันแตก และเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อฟันถูกทำลายไปมากกว่าเดิม วัสดุอุดฟันมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อบ่งชี้ในการเลือกที่จะนำมาบูรณะที่แตกต่างกัน การที่ทันตแพทย์จะเลือกชนิดไหนในการบูรณะฟัน ก็จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน

teeth-whitening-ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน

ปกติคนเราจะมีสีฟันที่เหลืองเข้มขึ้น ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามการใช้งาน ซึ่งปัจจัยที่มีผลทำให้ฟันมีสีเหลืองเข้มขึ้น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือจากการสูบบุหรี่ และกระบวนการแก่ตัวตามอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีผลต่อความสวยงาม แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทางด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงาม จึงทำให้ในปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายอย่างง่ายดายด้วยการทำการฟอกฟันขาว

endodontic-รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการรักษาฟันที่มีการติดเชื้อในส่วนของเนื้อเยื่อประสาทฟัน โดยมีขั้นตอนของการทำการกำจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน และเมื่อทำการรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จำเป็นจะต้องทำเดือยฟัน และครอบฟันต่อไปเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับฟันที่ทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว

denture-ฟันปลอมถอดได้

การทำฟันปลอม

การทำฟันปลอมเป็นการชดเชยฟันที่หายไป เพื่อให้สามารถใช้งานแทนฟันธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เคี้ยวอาหาร การพูด และช่วยในเรื่องความสวยงาม ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำฟันปลอม สามารถทำการเลียนแบบฟันธรรมชาติได้เสมือนจริงมาก ที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น และที่สำคัญรู้สึกสบายกว่าเดิม

orthodontic-จัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟัน เป็นการแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน  หรือการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันล่างคร่อมฟันบน เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดจากการเรียงตัวของฟัน หรือการสบฟัน จะส่งผลให้พูดไม่ชัด หรือ เคี้ยวอาหารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมไปทั้งเรื่องของความสวยงาม จึงจำเป็นจะต้องมีการจัดฟัน

Thanks!

E-mail: contact@dentalpattayabeach.com
Phone: (66) 3872-4145
Facebook: FB FanPage
Line ID : @pattayasmileclinic